Κατασκευή πρώτου εργοστασίου

Το 1983 το μικρό εργαστήριο της Αθήνας δεν καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς και μεταφέρεται σε έναν ιδιόκτητο χώρο 1.000 τ.μ στο Μαρκόπουλο Αττικής.