Άσπρο και μαύρο

Πολλές φορές το απλό, είναι και το πιο ωραίο.