Μάρμαρο ρόζ Ιωαννίνων

Η νησίδα είναι η καρδιά της κουζίνας. Εδώ γίνεται το μαγείρεμα αλλά εδώ έχουμε και το καθημερινό φαγητό της οικογένειας.