Το μαγειρείο αλλάζει στυλ

Οι εστίες μεταφέρονται στην πλευρά του πάσσου για μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.