Λιτός σχεδιασμός

Απλή διάταξη με πόρτα που συνδυάζει το μοντέρνο με το παραδοσιακό.