Φορμάϊκα απομίμηση ξύλου

Στο πρόγραμμα 62 βλέπουμε για πρώτη φορά φορμάϊκα που μιμείται τα νερά του ξύλου καθώς επίσης και τους πρώτους μηχανισμούς για αποθήκευση τροφίμων.