Εξαγωγή κουζινών

Ύστερα από επίμονες προσπάθειες πολλών ετών, οι πρώτες εξαγωγές είναι πλέον γεγονός.