Έντονες αντιθέσεις

Η γκρί φορμάϊκα με την ανάγλυφη υφή έρχεται σε αντίθεση με το κίτρινο του περιθωρίου αλλά και του πόμολου της πόρτας.