Απορροφητήρας τζάκι

Ο απορροφητήρας τοποθετείται σε ειδική κατασκευή ώστε να μη φαίνεται και γίνεται το σημείο της κουζίνας που κερδίζει τα βλέμματα.